Görev Tanımları


YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI - PERSONEL GÖREV TANIMLARI
 
 
   Coşkun ŞENTÜRK          -     Daire Başkanı

                ---                              Şube Müdürü

                      Erol TALİ                  -      Bilgisayar İşletmeni

                              Adem KODALAK         -      Bilgisayar İşletmeni            

                                  Mehmet Selçuk ÇEKİÇ      -     İnşaat Mühendisi (Yapım Proje - I)

                                  Mustafa Erdinç GÜMÜŞ     -    İnşaat Mühendisi (Yapım Proje - II)

                                                      Özhan OKAY               -    İnşaat Mühendisi (İhale Hazırlık ve Takip)


              Hacı Ali BAYRAK          -    Elektrik Mühendisi

               Mehmet USTABAŞ           Makine Mühendisi

       Zeynep Berkim TALIÇ      Çevre Mühendisi

 Fatıma DALAR                  Mimar

               Ayşegül KARA                  Peyzaj Mimarı

                                             Uğur GÜLFIRAT                İnşaat Teknikeri (Yapım Proje - II)

Abdullah Selami DUMAN                     Elektrik Teknikeri

                                                    Ahmet AÇAR                     İnşaat Teknisyeni (Yapım Proje - II)

                                                    Adem DERTLİ                    İnşaat Teknisyeni (Yapım Proje - II)

                        Avni HAKYEMEZ               Elektrik Teknisyeni - I

                        Hakan EMİROĞLU             Elektrik Teknisyeni - II

                                  Halil KOZAK                       Elektrik Teknisyeni - III

                        Dursun AYDIN                    Makine Teknisyeni

                            Mehmet Hanefi YALÇIN             Makine Teknikeri              

                      Bülent GEDİK                     Makine Teknikeri