Misyon & Vizyon

 
MİSYONUMUZ

        Başkanlığımız; Üniversitemizin toplumsal gelişmişlik düzeyinin ülke genelinde yükseltilmesi amacıyla üstlendiği asli görevlerini yerine getirilebilmesi ve sosyal hayata yönelik hizmetlerini artırarak sürdürebilmesi için gereksinim duyduğu her türlü teknik destek hizmeti vermeyi görev edinmiştir.


VİZYONUMUZ

        Başkanlığımız; Üniversitemizin ihtiyaçları ile misyonu doğrultusunda akademik ve idari tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmeyi, tüm dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ederek üniversitemizi ve dolayısıyla ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru ve en ekonomik şekilde hazırlayabilmeyi, tüm paydaşlarımızın güvenini kazanıp mutluluğunu artırmak ve üniversitemizi ulusal ve uluslararası ölçekte hatırı sayılır bir konumuna getirmeyi amaç edinmiştir..